#30: Jak uzyskać dowolne pozwolenie na broń?

2017-10-22 Mateusz


W Polsce panuje przekonanie, że nie da się dostać pozwolenia na broń.

   Dawniej, kiedy pozwolenia wydawano uznaniowo, faktycznie trudno było je uzyskać. Na szczęście w obecnej chwili jest to tylko zakotwiczony społecznie stereotyp, a broń można posiadać po spełnieniu jasno określonych warunków. Osobiście każdorazowo uzyskiwałem pozytywną decyzję o wydaniu pozwolenia na broń, mimo że występowałem kolejno aż o 4 różne rodzaje pozwoleń. Łącznie mam prawo posiadać blisko 40 sztuk broni palnej.

 

   Jak to jest możliwe? W roku 2011 zmienione zostały zapisy Ustawy o Broni i Amunicji. W efekcie policja nie może decydować o wydaniu pozwolenia na broń poprzez swoje humory ale poprzez spełnienie wymogów ustawowych przez wnioskującego. To znaczy, że jeżeli spełnisz jasne i dość proste wymagania zapisane w ustawie to mają zakichany obowiązek wydać decyzję pozytywną i umożliwić Ci posiadanie broni palnej.

 

RODZAJE POZWOLEŃ NA BROŃ W POLSCE

 

   Zasadniczo, co ciekawe, w Polsce nie ma czegoś takiego jak pozwolenia na broń. Jest decyzja zezwalająca na posiadanie broni w celu. No właśnie… w celu. Czyli nie dostajesz pozwolenia na posiadanie broni jakiegoś typu, tylko na posiadanie broni w konkretnym celu. Ustawa wymienia osiem takich celów:

- obrona osobista,

- ochrona osób i mienia,

- łowiectwo,

- sport,

- rekonstrukcje historyczne,

- kolekcjonerstwo,

- pamiątka,

- szkolenia.

 

   Każdemu z tych celów przypisane są jasno rodzaje broni, które można posiadać oraz warunki jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać pozwolenie i w pewnym sensie procedura otrzymywania pozwolenia.

 

   W zależności od tego, jaki rodzaj pozwolenia na broń Cię interesuje oraz tego czy należysz do służb mundurowych, czy nie, poszczególne punkty będą przybierały bardzo rożne formy. Nie zmienia się tylko fakt konieczności złożenia wniosku i zapłacenia za wydanie decyzji administracyjnej 242zł.

 

   Żeby w miarę jasno podsumować i wykazać różnice – wykonałem tabelę: