#113 Ustawa o broni i amunicji. Rozdział I - mój komentarz i wyjaśnienia.

2019-04-04 Mateusz


Moi znajomi przygotowują się do egzaminu na pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich.
Stąd pomysł na komentarz do Ustawy o Broni i Amunicji.
 
 

Dzisiaj będzie rozdział pierwszy.

 
Skupię się tylko na rzeczach, dotyczących technicznych aspektów, które mogą być niejasne.
 

Art. 4. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o broni, należy przez to rozumieć: 
1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową; 
2) broń pneumatyczną; 
3) miotacze gazu obezwładniającego; 
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: 
a) broń białą w postaci: – ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, – kastetów i nunczaków, – pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, 
b) broń cięciwową w postaci kusz, 
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o amunicji, należy przez to rozumieć amunicję do broni palnej. 
3. W rozumieniu ustawy amunicją są naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej. 


Po kolei - o czym jest w ogóle mowa?

 
Broń bojowa -  najprawdopodobniej autorowi chodzi o cały zakres broni palnej używanej przez formacje siłowe, czyli wojsko, policję i inne służby państwowe. Generalnie rodzaje broni do użycia przeciwko ludziom. Pistolety, pistolety maszynowe, rewolwery, strzelby, karabiny i karabinki. Możliwe, że włączają się tu specjalizowane środki, jak miotacze siatek oparte lub granatów oparte, o lufowy układ miotający ale nie spotkałem dokładnego wyjaśnienia zapisu “broń bojowa”.
 
/custom/blog/113/9 broń bojowa przykłąd ustawa o broni i amunicji bojwa typ kategoria ak karabinek.jpg
ILUSTRACJA 1: Karabinek AK jako przykłąd broni bojowej [8]
 
 

3. 1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie...