#126 Co masz w magazynku: podajnik, donośnik czy dosyłacz? Cykl ładowania amunicji.

2019-07-26 Mateusz


Część, na której leżą naboje w magazynku, to donośnik. Często, błędnie, nazywany podajnikiem.


Skąd problemy z tym nazewnictwem?

Pełen cykl ładowania broni automatycznej, czy broni powtarzalnej to: donoszenie, podawanie i dosyłanie.

Mamy trzy etapy.

Możemy to odnieść do stacjonarnej artylerii. Działo nieruchome na stanowisku ogniowym, z dala od niego magazyn amunicji.

Trzeba było z magazynu donosić naboje, podawać je na stanowisko i dopiero tam były dosyłane (wprowadzane) do komory nabojowej działa.

Tak wygląda cały cykl ładowania amunicji.

W niektórych jednostkach broni może zostać pominięty etap podawania.


Przykłady: