#10 Rozkładanie Walther P99 częściowe i zamka

2017-10-22 Mateusz Stanisz


Sam proces rozkładania został przedstawiony w materiale filmowym.

Kiedy i po co w ogóle rozkładać zamek pistoletu na części pierwsze?

Jedną z ważnych przyczyn jest czyszczenie. Kiedy wystrzelamy około 2000 strzałów - warto dokładnie wyczyścić zamek. Należy sprawdzić wszystkie przestrzenie kanału iglicznego oraz pazur wyciągu i jego gniazdo. Na pewno nagromadzi się tam sporo nagaru. Siłą rzeczy po wyjęciu pozostłąych elementów zamka - możemy dokonać inspekcji ich gniazd i oglądu samych części.