Przystrzeliwanie

WYZNACZANIE ŚREDNIEGO PUNKTU TRAFIENIA

Jak wyznaczyć średni punkt trafienia, omówienie metod.?

Chcę się dowiedzieć!