#107 Co to jest baskila i czy strzelba ma komorę zamkową?

2018-11-12 Mateusz


"Strzelba nie ma komory zamkowej tylko baskilę." Chyba twoja... Czyli o głupotach powtarzanych bezmyślnie oraz o tym, czym jest tajemnicza baskila.

 

Wśród wielu irytujących błędów, wynikających z niewiedzy, ten jest w ścisłej czołówce.

 

Kiedyś usiłowałem, przy pomocy wszelkich zdolności detektywistycznych, dotrzeć do źródła tego błędnego poglądu. Nie jestem pewien ale prawdopodobnie wzięło się to z czasów kiedy ludzie w Polsce znali 2 rodzaje broni. Karabinek AK z pobytu w wojsku i dubeltówkę dziadka – myśliwego. Wtedy wszystko się zgadzało. Karabinek ma komorę zamkową, a dubeltówka dziadka baskilę.

 

Do rzeczy. Co to w końcu jest baskila?

 

Dostępne definicje są słabe lub bardzo słabe.

Na kursie myśliwskim dowiedziałem się, że jest to część łącząca lufy z kolbą. Ambitne tłumaczenie. Pominięto w sumie wszystkie właściwe funkcje, a zostawiono poboczną.

Ciut lepiej wypada wikipedia. Pozwolę sobie zacytować w całości to dzieło:

Baskila jest częścią broni palnej ładowanej przez złamanie broni. Służy do sztywnego połączenia osady z lufami, a jednocześnie mieści w swoim wnętrzu mechanizm spustowo-uderzeniowy (iglice, sprężyny, spusty i bezpiecznik).”[1]

 

Wspomóżmy proces poznawczy bodźcem wzrokowym.

 

 

 

 

Rys.1 – Strzelba myśliwska Iż-27 i zaznaczona kolorem zielonym baskila, ukryta częściowo w drewnianej kolbie broni.

 

 

 

 

Rys.2 – Strzelba typu bok po lewj oraz sama wyodrębniona baskila po prawej stronie. Widoczne mechanizmy uderzeniowy i spustowy oraz ich elementy w tym kurki.

 

Teraz kiedy masz już pewne intuicyjne pojęcie czym jest baskila, postarajmy się opisać jej przeznaczenie.

 

Baskila pełni funkcję szkieletu broni (nie jest nim ale) – do niej montowana jest bezpośrednio kolba (połączenie nieruchome) oraz lufa lub zespół luf (połączenie obrotowe).

Baskila pełni funkcje zamka (nie jest nim ale) – zamyka lufy, umożliwia uderzenie spłonki (mieści w sobie iglicę/iglice).

Baskila pełni funkcję komory zamkowej (nie jest nią ale) – mieści w sobie mechanizm spustowo - uderzeniowy oraz bezpiecznik.

Dodatkowo zawiera mechanizm ryglujący lufy po zamknięciu oraz mechanizm pozwalający na ręczne odryglowanie i otwarcie. To zakrawa na połączenie cech suwadła i zamka.

 

Wniosek jest taki: jest to element