#112 Pociski półpłaszczowe vs pełnopłaszczowe. Działanie na cel. Przestrzeliwanie wody z Mosina.

2019-03-29 Mateusz


Amunicja wojskowa i myśliwska różni się między sobą budową. Jest to wymuszone przepisami prawa.

Amunicja wojskowa ma pociski pełnopłaszczowe, które zadają mniejsze obrażenia. Z kolei amunicja myśliwska ma pociski półpłaszczowe, czyli takie, które maksymalizują obrażenia zadane celowi.

 

 

Dlaczego tak jest?

 

Prawo międzynarodowe ustala, że amunicja wojskowa ma zadawać możliwie małe rany. Miało to zmierzać do zmniejszenia ilości ofiar konfliktów zbrojnych. W końcu żołnierz ranny, rzadko może skutecznie kontynuować walkę.

Ten stan rzeczy osiąga się stosując pociski z tak zwanym pełnym płaszczem, czyli zbudowane w ten sposób, że wierzchnia warstwa jest cała względnie twarda. Dzięki temu pocisk nie zmienia kształtu po uderzeniu w cel.

 

Pocisk taki, przechodzi przez cel i opuszcza go, w niezmienionej (lub nieznacznie zmienionej) formie. W ten sposób energia kinetyczna pocisku jest zużywana na penetrację.

 

Ma to dwie konotacje: