Kalkulator Jednostek

Chcąc przeliczyć jednostki na dowolne inne, wpisz wartość w dowolne pole i wciśnij ENTER lub przycisk "Licz" poniżej formularza.

Odległość:

Milimetry [mm]:
Cale [inch]:
Stopy [ft]:
Metry [m]:
Jard [yd]:

Prędkość:

Metry na sekundę [m/s]:
Stopy na sekundę [fps]:
Kilometry na godzinę [km/h]:

Ciśnienie:

Megapaskale [MPa]:
Bar [bar]:
Psi [psi]:
mm słupa rtęci [mmHg]:
Atmosfera (fizyczna) [atm]:
Hektopaskal [hPa]:

Temperatura:

Farenheit [*F]:
Celsjusz [*C]:

Masa:

Gramy [g]:
Greny [gr]:
Uncje [oz]:
Funty [lb]:
Kilogram [kg]:

Kąt:

Miliradian [mrad]:
Minuta kątowa [MOA]:
Tysięczna NATO (6400) [MIL]: