Kalkulator kliknięć - konwerter

Chcąc przeliczyć jednostki na dowolne inne, wpisz wartość w dowolne pole i wciśnij ENTER lub przycisk "Licz" poniżej formularza.

Wartość: Jednostka: mm/100m Dystnas: Przesunięcie na dyst.:

mrad
mils 6400moainch/100yds


Konwerter:

mrad
mils 6400
moa
inch/100yds