Przedłuż dostęp do Kursu

W związku z coraz częstszymi prośbami o przedłużenie dostępu (lub ponowienie w celu przypomnienia) do różnych Kursów online, oddajemy do użytku zestaw linków dostępowych.
Działają one tylko w przypadku osób, które zakupiły wcześniej kurs.