Celność

CELNOŚĆ BRONI- UMIEJĘTNOŚCI

Jaki wpływ na celność broni ma jej użytkownik i poziom jego umiejętności?

Chcę się dowiedzieć!
WYZNACZANIE ŚREDNIEGO PUNKTU TRAFIENIA

Jak wyznaczyć średni punkt trafienia, omówienie metod.?

Chcę się dowiedzieć!