Jeżeli nie wiesz co oznacza jakaś nazwa pocisku lub jak on wygląda - skorzystaj z tabeli zamieszczonej poniżej.

Szukałeś jakiegoś pocisku i nie ma go w naszym spisie? Napisz do nas!
Numer Skrót Nazwa EN Nazwa PL Fot
1 BBWC Bevel Base Wadcutter ścięte dno, dziurkacz (patrz: WC)
2 BJHP Brass Jacketed Hollow Point mosiężnopłaszczowy w wgłębieniem wierzchołkowym (kontrolowane grzybkowanie)
3 BT Boat Tail pocisk ze ściętą częścią tylną
4 BTHP Boat Tail Hollow Point pocisk ze ściętą częścią tylną i wgłębieniem wierzchołkowym
5 CLL Cowboy Lead Load ołowiany elaboracja kowbojska
6 CMJ Closed Metal Jacket całkowicie zamknięty płaszcz = TMJ
7 FMJ Full Metal Jacket pełnopłaszczowy
8 FN Flat Nosed płaski wierzchołek
9 FNEB Flat Nose Enclosed Base płaski wierzchołek, zamknięte (płaszczem) spód pocisku
10 FP Flat Point płaski wierzchołek
11 HBWC Hollow Base Wadcutter wgłębienie denne, „dziurkacz” (patrz: WC)
12 HP Hollow Point wgłębienie wierzchołkowe
13 HSP Hollow Soft Point miękki wierzchołek z wgłębieniem
14 J Jacketed płaszczowy
15 JFP Jacketed Flat Point płaszczowy z płaskim wierzchołkiem
16 JHC Jacketed Hollow Cavity płaszczowy z kanałem wierzchołkowym
17 JHP Jacketed Hollow Point płaszczowy z wgłębieniem wierzchołkowym
18 JSP Jacketed Soft Point płaszczowy z miękkim wierzchołkiem
19 L Lead ołowiany
20 LFN Lead Flat Nose ołowiany z płaskim wierzchołkiem
21 LHP Lead Hollow Point ołowiany z wgłębieniem wierzchołkowym
22 LRN Lead Round Nose ołowiany zaokrąglony
23 LSWC Lead Semi-Wadcutter ołowiany pół-dziurkacz (patrz: WC)
24 LSWC-GC Lead Semi-Wadcutter Gas Checked ołowiany pół-dziurkacz (patrz: WC) z denkiem
25 LSWCHP Lead Semi Wad Cutter Hollow Point ołowiany pół-dziurkacz (patrz: WC) z wgłębieniem wierzchołkowym
26 LTC Lead Truncated Cone ołowiany, z wierzchołkiem w kształcie ściętego stożka
27 LWC Lead Wad Cutter ołowiany dziurkacz (patrz: WC)
28 RN Round Nose zaokrąglony
29 RNFP Round Nose Flat Point zaokrąglony ze spłaszczonym wierzchołkiem
30 SJ Semi Jacketed półpłaszczowy
31 SJHP Semi Jacketed Hollow Point półpłaszczowy z wgłębieniem wierzchołkowym
32 SJSP Semi Jacketed Soft Point półpłaszczowy z miękkim wierzchołkiem
33 SP Soft Point z miękkim wierzchołkiem
34 SWC Semi Wad Cutter pół-dziurkacz (patrz: WC)
35 TC Truncated Cone z wierzchołkiem w kształcie ściętego stożka
36 TMJ Total Metal Jacket całkowicie zamknięty płaszcz (łącznie z dnem)
37 TSJ Total Synthetic Jacket całkowicie zamknięty polimerowy płaszcz
38 WC Wad Cutter „dziurkacz” - pocisk zupełnie płaski