Image Image

Mateusz Stanisz

porucznik mgr inż., rusznikarz, instruktor strzelectwa, 

Strzelectwo jest moją życiową pasją.

Od najmłodszych lat miałem kontakt z bronią myśliwską. Z czasem przerodziło się to w poważne zainteresowania. Ukończyłem Wojskową Akademię Techniczną na kierunku mechatronika, a tematem mojej pracy dyplomowej był projekt małogabarytowego pistoletu maszynowego.

Jeszcze w czasie studiów reprezentowałem Akademię na szczeblu mistrzostw Wojska Polskiego zdobywając drużynowe mistrzostwo w strzelaniu z karabinka. Brałem udział w licznych wewnętrznych zawodach strzeleckich. Należałem do sekcji strzelań taktycznych WAT. Zdobyłem uprawnienia instruktorskie w strzelectwie sportowym, dynamicznym i bojowym, patent strzelecki, licencję sędziowską, zostałem członkiem Związkowego Klubu Strzeleckiego w Warszawie, oraz jego wewnętrznej sekcji strzelań dynamicznych.

W późniejszym okresie jako ówczesny członek Polskiego Związku Instruktorów i Trenerów Formacji Ochronnych zdobywałem doświadczenie szkoleniowe w szerokim zakresie rodzajów strzelań i taktyki.

Po ukończeniu WAT i mianowaniu na pierwszy stopień oficerski zostałem przydzielony do pułku artylerii, do dywizjonu artylerii samobieżnej. Uzyskałem licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i wystąpiłem o pozwolenie na broń do celów sportowych. Posiadanie prywatnej broni pozwoliło mi na wszechstronny rozwój umiejętności strzeleckich jak również zdobycie wiedzy na temat samodzielnej elaboracji amunicji.

W tym samym czasie reprezentowałem moją jednostkę wojskową w mistrzostwach dywizji, Wojska Polskiego i wojskowych grup sportowych zdobywając liczne tytuły, w tym trzy lata z rzędu mistrza dywizji w strzelaniu z pistoletu i dwukrotnie mistrza Wojska Polskiego w strzelaniu z pistoletu drużynowo. Kilkukrotnie zdobywałem również medale inne niż złoto ale dla mnie znaczenie mają tylko pierwsze miejsca.

Podczas misji w Republice Kosowa uzyskałem amerykańską odznakę sprawności strzeleckiej na najwyższym poziomie 'expert' w kategoriach pistolet i karabin (pistol, rifle). Posiadam również polską Wojskową Odznakę Strzelecką.

Prywatnie jestem członkiem stowarzyszenia ROMB – Ruch Obywatelski Miłośników Broni, czuwającego nad rozwojem strzelectwa w Polsce. Zainicjowałem założenie lokalnego stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „Omnis Arma”.

Kontynuując rozwój zainteresowań ukończyłem studia podyplomowe „Rzeczoznawstwo uzbrojenia” na Uniwersytecie Łódzkim, zwieńczając je pracą na temat rozwoju konstrukcyjnego wczesnej broni palnej.

Uprawnienia instruktorskie posiadam od 2009 r. Stosunkowo szybko zauważyłem potrzebę podnoszenia kwalifikacji strzeleckich pod okiem profesjonalnie przygotowanych instruktorów zarówno przez strzelców sportowych, myśliwych jak również, i to przede wszystkim, członków służb mundurowych i pracowników firm ochroniarskich. Wielokrotne pytania o taką możliwość skłoniły mnie do założenia firmy o profilu szkoleniowym i rozpoczęciu treningów według autorskiego schematu.

Posiadając firmę uzyskałem pozwolenie na broń do celów szkoleniowych i w tym samym czasie na broń do celów kolekcjonerskich.

Zostałem członkiem stowarzyszenia MENSA. Ukończyłem kurs na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowań.

Zwyciężyłem 3 lata z rzędu (2015, 2016, 2017) w mistrzostwach DGRSZ w grupie 2, w strzelaniu z pistoletu indywidualnie i drużynowo, ustanawiając swoje dwa rekordy życiowe.

Po zdaniu przed komisją egzaminu czeladniczego (2016), uzyskałem uprawnienia rusznikarskie.


W roku 2017 podjąłem budowę własnej strzelnicy do celów szkoleniowych. Pierwsze zajęcia odbyły się na niej w połowie roku 2018. W tym też roku zostałem po raz kolejny drużynowym mistrzem Wojska Polskiego w strzelaniu z pistoletu.

Kolejny rok - 2019 - również przyniósł sukcesy strzeleckie. Mistrzostwo Dywizji, drużynowe mistrzostwo WP z rekordem życiowym 196/200 pnktów (dwie serie po 98/100) oraz wicemistrostwo WP w kategorii indywidualnej (zaledwie 1 punkt mniej od pierwszego miejsca).