Chcąc przeliczyć w jakiej odległości od ekranu musisz stanąć, żeby symulować dany dystans:

1. Wpisz porządany dystans w pierwszym polu (w metrach)

2. Wpisz w drugim polu długość zmierzonego linijką na ekranie paska pomiarowego (w milimetrach)

3. Wciśnij [ENTER] lub przycisk "Licz" (pod polami)

4. Odczytaj z trzeciego pola odległość w jakiej musisz stanąć (podana w metrach)


Dystans symulowany [m]: Pomiar paska [mm]: Stań w odległości [m]: