STRZELNICA OMNIS ARMA


 • Możliwości Strzelnicy

  Obiekt posiada dwie zasadnicze osie strzeleckie:​
  - długą oś karabinową do strzelań na odległość 50 - 300 m
  - krótką z możliwością prowadzenia strzelań na dystansie do 35 m
  - znajduje się tam też "killing house" do treningu walki w pomieszczeniach

 • Położenie obiektu

  Strzelnica znajduje się na górze Chełmo, w gminie Wielgomłyny, nieopodal miejscowości Zagórze.

  ​Obiekt jest położony na obszarze chronionego krajobrazu - dolina rzeki Widawki. Sama strzelnica powstała w byłej kopalni piaskowca.

  Strzelnica posiada fantastyczne walory wizualne, które trudno przecenić.​ W niedużej odległości od strzelnicy znajduje się rezerwat przyrody oraz stare wyrobiska po kopalniach piaskowca - udostępnione do zwiedzania.

 • Dojazd

  Najlepszy dojazd do strzelnicy wiedzie przez Zagórze, od strony zachodniej, drogą prowadzącą niemal dokładnie w kierunku północnym.