WYZNACZANIE ŚREDNIEGO PUNKTU TRAFIENIA

Jak wyznaczyć średni punkt trafienia, omówienie metod.?

Chcę się dowiedzieć!
CZYM MIERZYĆ PRĘDKOŚĆ POCZĄTKOWĄ POCISKU?

Omówienie dostępnych urządzeń do pomiarów. Labradar, chronografy, podczerwień.

Chcę się dowiedzieć!